Basis

« Liefde wordt niet aangeleerd, en toch is er niets ter wereld dat een jongere zo nodig moet leren»
Heilige Johannes Paulus II in “Over de drempel van de hoop” »

Het huwelijk tussen een man en een vrouw is een oneindig mooie werkelijkheid en uiterst belangrijk voor de maatschappij. Het is belangrijk daar een positieve dynamiek aan te geven zodat het huwelijk kan stralen en degelijk de beproevingen die het bedreigen doorstaan.
Een vorming en een grondige beschouwing van zijn essentie en zijn beleving kunnen doeltreffend bijdragen tot zijn welslagen.

Je huis op de rots bouwen” biedt zo een vorming en beschouwing aan, door koppels voor koppels..

Doelen

  • Aan de verloofden en/of gehuwden de nodige troeven aanreiken die nodig zijn voor het welslagen van een huwelijk dat stimuleert in al zijn menselijke en geestelijke aspecten
  • Bijdragen tot de cultuur van het leven en van de liefde door een grondige beschouwing gebaseerd op het onderricht van de katholieke Kerk over het huwelijk
  • De communicatie tussen de verloofden en/of echtgenoten stimuleren op alle vlakken van het huwelijksleven
  • De verloofden en/of echtgenoten bewust maken van alle realiteiten van het huwelijk om alle gebeurtenissen – zowel vreugdevol als smartelijk – van het huwelijks- en familieleven positief te kunnen exploiteren, voor de versterking van de band tussen de echtgenoten en hun ontplooiing
  • Echte, duurzame vriendschappen smeden tussen de koppels, bron voor aanmoediging, hulp en wederzijdse steun om samen de moeilijkheden van het leven te overwinnen en de families te versterken

Jezus leert ons dat het meesterwerk van de maatschappij de familie is: man en vrouw die elkaar beminnen! Dat is het meesterwerk”

Paus Franciscus, Algemene audiëntie van 29 april 2015