De complexe sociale realiteit en de uitdagingen waarvoor het gezin zich vandaag geplaatst ziet, vereisen een groter engagement van de hele christelijke gemeenschap in de voorbereiding van toekomstige echtparen op hun huwelijk. Het is noodzakelijk te herinneren aan het belang van de deugden. Een daarvan is de kuisheid, die een kostbare voorwaarde is voor een authentieke groei van de liefde tussen mensen. In dit verband hebben de synodevaders eensgezind aangedrongen op de noodzaak om er de hele kerkgemeenschap op een meer intense manier bij te betrekken, door het bevorderen van het getuigenis van de gezinnen zelf en de verankering van de voorbereiding op het huwelijk in het parcours van de christelijke initiatie en door de band van het huwelijk met het doopsel en de andere sacramenten te onderstrepen. De synodevaders hebben ook de nood aangegeven aan specifieke programma’s om koppels voor te bereiden op het huwelijk. Zo kunnen deze echt ervaren wat het betekent deel te hebben aan het leven van de Kerk, en worden ook de verschillende aspecten van het gezinsleven verdiept.
Paus Franciscus Apostolische exhortatie “Amoris laetitia” nr. 206.

De verloofden- en huwelijkspastoraal moet voor alles gericht zijn op een pastoraal van verbondenheid die koppels concreet helpt om hun liefde te verdiepen alsook om moeilijke momenten te boven te komen. Deze pastorale bijdragen mogen niet alleen bestaan uit de leerstellige overtuigingen, ze mogen zelfs niet beperkt worden tot de waardevolle geestelijke rijkdom die de Kerk altijd aanbiedt, maar ze moeten ook praktische wegen, concrete raadgevingen, ervaringsgerichte methoden en psychologische begeleiding aanreiken. Dit alles bouwt een pedagogie van de liefde uit, rekening houdend met de huidige gevoeligheid van jongeren, om hen van binnenuit te motiveren.
Paus Franciscus, Apostolische exhortatie “Amoris laetitia” nr. 211.

De aarde is vervuld van harmonie en vertrouwen wanneer de band tussen man en vrouw goed beleefd wordt. En als man en vrouw die samen nastreven onder elkaar en met God, dan vinden ze die zonder enige twijfel. Jezus moedigt ons uitdrukkelijk aan te getuigen van deze schoonheid die het beeld van God is.
Paus Franciscus, Algemene audiëntie 15 april 2015.

Beste verloofden, jullie bereiden jezelf voor om samen te groeien, dit huis te bouwen, voor altijd samen te leven. Je wilt dit niet bouwen op het zand van gevoelens die komen en gaan, maar op de rots van ware liefde, de liefde die van God komt. Het gezin komt voort uit deze onderneming van liefde die wil groeien, zoals een huis wordt gebouwd als een plaats van liefde, van hulp, van hoop, van steun. Zoals de liefde van God vast en eeuwigdurend is, zo willen we ook dat de liefde is, die het gezin sticht om vast en eeuwigdurend te zijn. Laten we onszelf alsjeblieft niet overwinnen door de “cultuur van het voorwaardelijke”! Die cultuur die tegenwoordig iedereen overheerst, die cultuur van het voorwaardelijke, is niet de weg!
Uittreksel uit de dialoog van Paus Franciscus met de verloofden ter gelegenheid van Sint Valentijn 14 februari 2014.