Cyclus

De vormingscyclus “Je huis op de rots bouwen” is bedoeld voor verloofde of recent gehuwde koppels die hun huwelijk op Christus willen grondvesten om hun huis “op de rots” te bouwen en een stevige start te nemen in hun echtelijk leven.
Hij beoogt ook met reeds gehuwde koppels de werkelijkheden van de echtelijke liefde en het huwelijk te beschouwen en uit te diepen in het licht van het onderricht van de katholieke Kerk. Deze beschouwing zal hen helpen vol te houden en hun verbondenheid te versterken om deze liefde in hun thuis en naar buiten uit te stralen.

De deelname aan dezelfde cyclus van verloofde koppels, jonggehuwden en die al wat langer ervaring opdeden in het huwelijk verrijkt de dynamiek en de interactiviteit van de vorming.

Thema’s:

1. De menselijke liefde
2. Eenheid – Onverbreekbaarheid – Vruchtbaarheid
3. Met Christus de volheid van de echtelijke verbintenis
4. De theologie van het lichaam
5. Bouwen aan de liefde in het dagelijks leven – struikelblokken vermijden
6. De deugden van het echtelijk leven

7. Liefde en verantwoordelijkheid tegenover het leven
8. De verschillen tussen man en vrouw
9. De harmonie van hart en lichaam
10. De communicatie tussen de echtgenoten
11. Het sacrament en de viering van het huwelijk
12. Het huwelijk en de andere sacramenten

Methodologie

De cyclus snijdt de 12 thema’s aan in 7 vormings- en beschouwingssessies. Iedere sessie bestaat uit een voorbereidingsfase door de koppels gevolgd door een fase van groepsonderricht met een ervaren koppel en/of een priester naargelang het onderwerp dat besproken wordt.

De sessies worden gehouden a rato van ongeveer één per maand.

De opbouw van de sessies in 2 fases is bedoeld om de verloofden en/of gehuwden ertoe te brengen de communicatie onder elkaar te oefenen. Communicatie is dan ook één van de essentiële sleutels voor het welslagen van het huwelijk ‘tot de dood ons scheidt’ en vormt dus een rode draad in de cyclus.

De vorming en de beschouwing leggen de nadruk op het beleven van de liefde en van het huwelijk door de verloofden of gehuwden aan te zetten tot het concreet in praktijk brengen van de besluiten voor het versterken van hun relatie.