De cursus heeft ons beeld van het huwelijk rijker gemaakt en ons relatie gesterkt. We zijn blij dat we de tijd genomen hebben om stil te staan bij wat het eigenlijk echt betekent, het huwelijk.

M&A

Zeer interessante en zelfs noodzakelijke cursus voor verloofden. Zowel de (theologische, psychologische) theorie als de praktische tips hebben ons zo goed als mogelijk voorbereid op het huwelijk. Het leukst waren de lessen over de verschillen tussen mannen en vrouwen : erg herkenbaar en toch zeer leerrijk.

A&S

Wij willen […] jullie van GANSER harte danken voor wat jullie gedaan hebben voor ons tijdens de voorbereidingssessies en voor al onze gesprekken. Bedankt dat jullie aan ons zoveel kostbare tijd hebben besteed. Indien ons huwelijk en onze liefde vandaag zo sterk zijn is dat in belangrijke mate dankzij jullie. Dus nog eens duizend maal dank!

S&EJ

Wij willen jullie nog danken voor al wat jullie voor ons gedaan hebben. We hebben enorm veel van jullie geleerd. Het huwelijk is echt een prachtig avontuur! Ga door met het goed vormen van de koppels zoals jullie reeds zoveel jaar doen! Jullie doen dat super goed.

A&M

Wij zijn jullie dankbaar omdat jullie ons hebben geholpen om ons huis op de rots te bouwen! Jullie onderricht en de discussies die daaruit volgden voldeden perfect aan onze verwachtingen en hebben ons zo de kans gegeven opnieuw na te denken om elementen die we vroeger niet of onvoldoende aangeraakt hadden tijdens onze huwelijksvoorbereiding of sindsdien te verdiepen. We denken dat de zeven sessies toelieten het essentiële van de onderwerpen  die besproken moesten worden te bestrijken en het evenwicht tussen meer geestelijke en meer tijdelijke onderwerpen was juist. Het scheen ons ook heel pertinent dat bovenop de essentiële geestelijke dimensie van het christelijk huwelijk men ook de nodige tijd besteedde om de manier te analyseren waarop het huwelijk geworteld is in de dagelijkse menselijke realiteit. Tenslotte was de samenstelling van de groep, met de mix van verloofden en gehuwden, een goed idee en liet ze een vruchtbare en sympathieke dynamiek toe. Voor dat alles bedanken we jullie.

E&V

Duizend maal dank voor jullie warm onthaal, jullie fijngevoeligheid en lichtend getuigenis!

P&LA

Dank voor jullie onderricht. Het heeft ons de kans gegeven om essentiële discussies te voeren met elkaar.

AE&S
VRAAG OM DEELNAME